TruyenSvip.Net

Ta Độ Thuần Thục Toàn Bộ Nhờ Nhặt

Ta Độ Thuần Thục Toàn Bộ Nhờ Nhặt

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 18:56:09 26/08/2022

Giới thiệu truyện "Ta Độ Thuần Thục Toàn Bộ Nhờ Nhặt"

Xuyên qua hai năm, cuối cùng thức tỉnh bàn tay vàng. Độ thuần thục toàn bộ nhờ nhặt.

Người khác cần cù chăm chỉ tu luyện, rơi xuống công pháp kinh nghiệm, Chung Minh trực tiếp nhặt lên, trực tiếp thu hoạch được người kia công pháp độ thuần thục.

Người khác huy sái mồ hôi luyện quyền luyện kiếm, rơi xuống kinh nghiệm, Chung Minh nhặt lên, quyền pháp cùng kiếm pháp độ thuần thục +1.

Người khác đánh cho ngươi chết ta sống, rơi xuống kinh nghiệm chiến đấu, Chung Minh nhặt lên, kinh nghiệm chiến đấu +1...

Ngay tại Chung Minh cho là mình rất nhanh có thể vô địch thiên hạ thời điểm, hắn phát hiện, cái thế giới này, không có hắn tưởng tượng đến đơn giản như vậy...