TruyenSvip.Net

Ta Là Một Tôn Lò Luyện Đan

Ta Là Một Tôn Lò Luyện Đan

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 03:17:35 17/08/2022

Giới thiệu truyện "Ta Là Một Tôn Lò Luyện Đan"

Ta là một tôn lò luyện đan, là chớ đến tình cảm luyện đan máy móc.

Ta luyện đan liền có thể thăng cấp.

Không muốn tiền lương, không muốn trích phần trăm, không muốn nghỉ ngơi. . . Ta là Luyện Đan giới quyển thứ nhất vương.

Đạt được ta người tiên lộ hanh thông, cũng lấy được hoài bích chi tội.