TruyenSvip.Net

Ta Lâm Bình Chi! Bắt Đầu Đưa Vạn Phần Tịch Tà Kiếm Phổ!

Ta Lâm Bình Chi! Bắt Đầu Đưa Vạn Phần Tịch Tà Kiếm Phổ!

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 18:48:48 23/07/2022

Giới thiệu truyện "Ta Lâm Bình Chi! Bắt Đầu Đưa Vạn Phần Tịch Tà Kiếm Phổ!"

Ta! Lâm Bình Chi! Bắt đầu lộ ra 100 ngàn phần Tịch Tà Kiếm Phổ, giang hồ người người có thể học!

Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn ta Lâm gia gia truyền bí tịch, vậy liền đều sao chép 100 ngàn phần lộ ra, nhường giang hồ loạn lên. . .

Sau đó, thú vị một màn phát sinh.

Kiếm phổ lộ ra ngày đầu tiên.

"Giả, tuyệt đối là giả! Đồ gia truyền làm sao dễ dàng như vậy liền lấy ra đến lộ ra? Ta không tin!"

Lộ ra ngày thứ ba.

"Ta đã cùng đường mạt lộ rồi? Nếu không. . . Thử một chút?" Có người động nếm thử suy nghĩ. . .

Lộ ra ngày thứ ba mươi.

"Ha ha. . . Cảm tạ Lâm công tử hậu tặng, nô gia kiếm pháp tiểu thành, nhường nô gia chém giết cừu nhân, đợi ngày sau nô gia đem Tịch Tà Kiếm Phổ luyện đến đại thành, xem thiên hạ, ai có thể ngăn trở ta!"

Lộ ra ngày 300. . . Có người đem kiếm pháp luyện đến đại thành.

"Đáng giận Lâm Bình Chi, càng đem như thế bảo điển lộ ra, giờ có khỏe không. . . Ta luyện đi, muốn đoạn tử tuyệt tôn, không luyện đi. . . Đánh không lại người khác, có thể phiền chết ta rồi."

. . .

"Cũng bắt đầu loạn lên rồi? Cái kia tiếp tục loạn đi. . ." Lâm Bình Chi nhún vai."Đã các ngươi đều muốn hại chết ta Lâm gia, vậy ta liền để cái này giang hồ. . . Loạn bắt đầu, loạn chết ai tính toán ai!"

"Phá Hoa Sơn Kiếm Pháp. . . Lộ ra!"

"Phá Hằng Sơn Kiếm Pháp. . . Lộ ra!"

"Cô Độc Cửu Kiếm. . . Lộ ra!"

"Hấp Tâm Đại Pháp. . . Lộ ra!"

"Ừm. . . Sau cùng lại đến cái đại chiêu, Quỳ Hoa Bảo Điển lộ ra!"

"Các huynh đệ. . . Mời các ngươi loạn lên!"