TruyenSvip.Net

Ta Nhiên Đăng Cũng Là Có Theo Đuổi

Ta Nhiên Đăng Cũng Là Có Theo Đuổi

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 14:06:34 29/11/2022

Giới thiệu truyện "Ta Nhiên Đăng Cũng Là Có Theo Đuổi"

Chu Nhiên trọng sinh đến trong Hồng Hoang, thành tương lai cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại năng một trong, Nhiên Đăng đạo nhân.

"Ta tức thân là trong Tử Tiêu Cung 3000 khách một trong, còn có thể làm đến Xiển giáo phó giáo chủ, càng có thể đổi môn đình, trở thành Phật giáo dựng thẳng Tam Thế Phật Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, vì sao không thể tiến thêm một bước? Trước định ra cái nhỏ mục tiêu, trở thành Thánh Nhân phía dưới người số một?

Thành Thánh, ngươi cho rằng rất dễ dàng?

Bất quá vậy liền làm thành đại mục tiêu đi!