TruyenSvip.Net

Ta Tại Thần Thoại Tam Quốc Làm Thiên Tử

Ta Tại Thần Thoại Tam Quốc Làm Thiên Tử

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 15:17:15 10/09/2022

Giới thiệu truyện "Ta Tại Thần Thoại Tam Quốc Làm Thiên Tử"« tranh bá + mộ đem + trưởng thành + quyền mưu » xuyên việt đến thần thoại bản Hán Mạt, trở thành Hán Linh Đế không thích Đại Hoàng Tử Lưu Biện! Trước mắt Hoàng Cân chi loạn nổi lên, Lương Châu quân phiệt Đổng Trác nhìn chằm chằm, vốn cho là mình phải giống như trên lịch sử loại này bị Đổng Trác giết chết, lại đột nhiên giác tỉnh hệ thống, chiêu mộ Danh Thần mãnh tướng có xác suất có thể rút ra trên người bọn họ bộ phận thuộc tính.

Chiêu mộ « Thần Tướng: Quan Vũ », lĩnh ngộ 《 Xuân Thu 》 Chân Đế!

Chiêu mộ « Thần Tướng: Triệu Vân », thu được đỉnh cấp vũ kỹ ( Ngũ Long Bá Vương Thương )!

Chiêu mộ « nhất đại kiêu hùng: Tào Tháo », thu được thiên phú « bá đạo »!

Chiêu mộ « Chuẩn Thần đem: Nhan Lương », thu được thiên phú « kiêu dũng »! ...

Ko triệu hoán , chỉ là chiêu mộ mãnh tướng làm tay chân thì sẽ tăng cường thiên phú bản thân , ngoài ra được thưởng 1 chút đồ

Có tiên đạo , võ đạo , văn đạo các kiểu :v