TruyenSvip.Net

Tam Quốc Chi Đại Thái Giám

Tam Quốc Chi Đại Thái Giám

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 06:56:13 04/08/2022

Giới thiệu truyện "Tam Quốc Chi Đại Thái Giám"

Hậu thế trung tâm giải trí tắm rửa trung tâm quản lí hồn càng cuối thời nhà Hán, bị người hãm hại mơ mơ hồ hồ thành trong hoàng cung một tên tiểu thái giám.

Nhìn hắn làm sao ở trong cung sống đến mức phong thanh thủy khởi, quyền khuynh thiên hạ. Viên

Thiệu mắng là "Lao Ái."

Tào Tháo mắng là "Triệu Cao!" . . .

Mê người Hà thái hậu nói: "Trong mắt ngươi nổi lên sơn hà, bích trong sóng cũng không phải ta."

Mà hắn lại nói: "Mười năm giãy dụa, mười năm xé giết, nhưng nhân ngươi một phương thêu khăn, bỏ tranh đánh!"