TruyenSvip.Net

Thần Binh Cuộc Thi, Ta Tạo Giáp Hồi Sinh Khiếp Sợ Nữ Đế!

Thần Binh Cuộc Thi, Ta Tạo Giáp Hồi Sinh Khiếp Sợ Nữ Đế!

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 22:04:03 02/10/2022

Giới thiệu truyện "Thần Binh Cuộc Thi, Ta Tạo Giáp Hồi Sinh Khiếp Sợ Nữ Đế!"

Nếu như trò chơi trang bị có thể ở hiện thực bên trong cụ hiện đi ra, ngươi sẽ chọn cái gì?

Tiêu Nhiên xuyên việt đến cao võ thế giới, nơi này tu luyện giả, đều cần phải mượn Huyền binh mới có thể tu luyện.

Chú binh sư địa vị, chí cao vô thượng. Mà hắn, chính là một vị chú binh sư.

Chỉ có điều, xuyên việt sau, hắn gặp phải điểm nho nhỏ phiền phức.

Lần này cuộc thi cuối kỳ, không nữa lấy ra thích hợp Huyền binh nộp bài thi, hắn sẽ bị khai trừ! Được rồi, khoảng cách cuộc thi cuối kỳ còn có năm ngày, vậy trước tiên định vị mục tiêu nhỏ đi.

Tạo một cái Giáp Hồi Sinh! Làm cuộc thi cuối kỳ ngày ấy, Tiêu Nhiên lấy ra Giáp Hồi Sinh nộp bài thi, toàn thế giới đều sôi trào! Nữ Đế: "Nhường ngươi tạo Huyền binh áo giáp, ngươi lại nắm Giáp Hồi Sinh nộp bài thi?"