TruyenSvip.Net

Thần Hào Từ Quầy Tạp Hoá Bắt Đầu Đánh Dấu

Thần Hào Từ Quầy Tạp Hoá Bắt Đầu Đánh Dấu

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 19:56:03 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Thần Hào Từ Quầy Tạp Hoá Bắt Đầu Đánh Dấu"

Tốt nghiệp về nhà kế thừa cha mẹ lưu lại quầy tạp hoá, thu được đánh dấu hệ thống

Keng, thu được tân thủ gói quà x1

Có hay không mở ra?

"Mở ra tân thủ gói quà" Chu Siêu nằm ở trên ghế nói rằng.

Mở ra tân thủ gói quà thu được Ngũ Lăng Hoành Quang MINI EV, tiền mặt 10000 nguyên..

-------------

Thể loại đánh dấu thần hào, k phải bán tạp hoá