TruyenSvip.Net

Theo Hồng Hoang Chạy Trốn Tới Võ Hiệp

Theo Hồng Hoang Chạy Trốn Tới Võ Hiệp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 12:54:34 05/09/2022

Giới thiệu truyện "Theo Hồng Hoang Chạy Trốn Tới Võ Hiệp"

Vốn nên chết tại Vạn Tiên Trận bên trong Tán Tiên, một khắc cuối cùng xuyên qua đến thế giới võ hiệp. Lên không được Phong Thần bảng pháo hôi, ở phương thế giới này tiêu dao tự tại.

Gieo xuống hai viên hạnh hạch, bồi dưỡng phúc địa động thiên. Trước núi một cái thạch đường, từng bước lên cao thành tiên.

Thế nhân đốt hương lễ bái, tu sĩ cầu ban thưởng pháp duyên. Linh Đài tạo hóa tàng kiếm, giới này tiêu dao tự tại.

. . .