TruyenSvip.Net

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Huyền Nghi

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 01:50:08 21/07/2022

Giới thiệu truyện "Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu"

Hồng Nguyệt lộ ra hiện ở trên trời một khắc này bắt đầu, người của toàn thế giới đều thành người điên.

Ngoại trừ ta!