TruyenSvip.Net

Thiên Đình Vị Cuối Cùng Đại Lão

Thiên Đình Vị Cuối Cùng Đại Lão

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 13:54:30 24/07/2022

Giới thiệu truyện "Thiên Đình Vị Cuối Cùng Đại Lão"

Ba trăm năm trước Thiên Giới, Đấu Chiến Thắng Phật đạp bằng Lôi Âm tự, Nhị Lang chân quân bổ ra Lăng Tiêu điện.

Ba trăm năm sau Lam Tinh, năm thanh niên tốt Chu Chửng bản tới một mực trải qua làm năm nghỉ hai, 9 giờ tới 5 giờ về 'Đinh ốc' thường ngày, chẳng qua là mấy ngày gần đây nhất, hắn thường ngày xuất hiện một điểm nhỏ tình huống.

【 PS: Đã hoàn tất 《 Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng 》, 《 Người Này Tu Tiên Quá Mức Đứng Đắn 》!

Cảnh giới: Đoán Thể, Tiên Thiên, Thần Huỳnh, Quy Khư, Phi Thăng...