TruyenSvip.Net

Thiên Kiêu Bảng: Ta, Hàng Thế, Trùng Đồng Chí Tôn Cốt

Thiên Kiêu Bảng: Ta, Hàng Thế, Trùng Đồng Chí Tôn Cốt

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 20:07:41 17/09/2022

Giới thiệu truyện "Thiên Kiêu Bảng: Ta, Hàng Thế, Trùng Đồng Chí Tôn Cốt"

Xuyên việt huyền huyễn, Sở Vô Trần không chỉ có sinh tự Trường Sinh thế gia, càng là xen lẫn Trùng Đồng, Chí Tôn Cốt.

2 tuổi, hệ thống thức tỉnh! 12 tuổi, Thiên Kiêu bảng hàng thế, chín đại Tiên Vực, vạn tộc sôi trào.

Tại cái này hiếm thấy dưới đại thế, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, các loại yêu nghiệt sinh ra, cổ đại quái thai xuất thế.

Sơ đại, Nhân Hoàng thể, Hỗn Độn thể, Bất Diệt thể, Luân Hồi thể. . .

Từng cái hiện thế. Các loại náo động, chiến thiên đấu địa. Nhưng là, chúng sinh phát hiện tại cái này Thiên Kiêu bảng vị thứ nhất, thủy chung đều là ba chữ kia — — Sở Vô Trần!

Danh sách chương Thiên Kiêu Bảng: Ta, Hàng Thế, Trùng Đồng Chí Tôn Cốt