TruyenSvip.Net

Tiên Phủ Làm Ruộng

Tiên Phủ Làm Ruộng

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 01:38:12 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Tiên Phủ Làm Ruộng"

Diệp Lăng là một tên xuất thân bần hàn hái thuốc đệ tử, trong vô tình đạt được một cái tích chứa tiên phủ ngọc bội, từ đây bước lên chân chính con đường tu tiên. Ở nơi này tòa thần kỳ tiên phủ bên trong, có một gian nhà gỗ, mấy mẫu linh điền, và mây mù mờ ảo u cốc đỉnh núi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần... Một bên trong tu tiên giới hái thuốc luyện đan, một bên ở tiên phủ bên trong làm ruộng, hắn vui vô biên