TruyenSvip.Net

Trấn Áp Chư Thiên

Trấn Áp Chư Thiên

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 17:38:47 02/08/2022

Giới thiệu truyện "Trấn Áp Chư Thiên"

Bắt đầu tọa ủng thần cấp thiên phú , lại bị vô tri phàm nhân cười nhạo là củi mục . Không được! Có thể nhẫn thúc không thể nhịn , thúc có thể nhìn thím cũng không thể nhẫn!

Một khi ngộ đạo , đặt vững vô địch phong thái . Hành động tàn nhẫn , chuyên trị các loại không phục!... Truyền thuyết thể chất , vạn pháp bất xâm , đại đạo chi lực , trấn áp chư thiên!