TruyenSvip.Net

Tranh Bá: Bắt Đầu Triệu Hoán Tây Lương Thiết Kỵ

Tranh Bá: Bắt Đầu Triệu Hoán Tây Lương Thiết Kỵ

Tác giả:

Thể loại: Dã Sử

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 04:54:24 17/08/2022

Giới thiệu truyện "Tranh Bá: Bắt Đầu Triệu Hoán Tây Lương Thiết Kỵ"

Lâm Dật xuyên việt qua dị giới trở thành thế tử điện hạ, nơi này không có tứ thư ngũ kinh, cũng không có chư tử bách gia, nhưng tương tự chiến loạn không ngớt, vương triều thay đổi, tam công cửu khanh, vương hầu tướng lĩnh, tranh giành Trung Nguyên.

May mắn Lâm Dật thức tỉnh hệ thống, bắt đầu triệu hoán tam quốc thời kì mãnh tướng Mã Siêu cùng Tây Lương thiết kỵ, chỉ cần làm cho người tin phục, đem người đánh phục, liền có thể thu được tam quốc thời kỳ mưu sĩ, võ tướng, binh sĩ, lương thực vũ khí các loại đồ tốt.

Tất cả mọi người lập tức đều choáng váng, đây là bọn hắn nhận thức tên phế vật kia thế tử ư? Vì cái gì thế tử điện hạ mạnh như vậy!