TruyenSvip.Net

Trò Chơi Này Không Bình Thường

Trò Chơi Này Không Bình Thường

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 08:39:17 02/10/2022

Giới thiệu truyện "Trò Chơi Này Không Bình Thường"

Chân thật trò chơi, đến tột cùng là như thế nào?

Địa cầu năm 2020, một cái tên là 'Chúng Sinh Thế Giới' trò chơi đột nhiên xuất hiện.

Sự xuất hiện của nó, thay đổi một người vận mệnh, cũng thay đổi một cái thế giới vận mệnh.