TruyenSvip.Net

Trọng Sinh Từ Nhàn Ngư Thắng Lên

Trọng Sinh Từ Nhàn Ngư Thắng Lên

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 03:00:46 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Trọng Sinh Từ Nhàn Ngư Thắng Lên"

Bất ngờ trọng sinh, cả đời này, Lâm Tranh không tranh không cướp, chỉ muốn yên tĩnh làm cái mỹ nam tử, không nghĩ tới lại nằm thắng rồi tất cả.

Đời này ta không phải vì tiền, chỉ muốn nói chuyện với người khác thời điểm, có thể hơi lớn tiếng điểm!