TruyenSvip.Net

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 23:44:00 28/09/2022

Giới thiệu truyện "Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu"

"Cực Sơn hô hấp pháp đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công. . . Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!"

Trần Phỉ hít sâu một hơi.

"Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1."

"..."