TruyenSvip.Net

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 20:03:08 01/12/2022

Giới thiệu truyện "Tu Luyện Giản Lược Hóa Công Pháp Bắt Đầu"

"Cực Sơn hô hấp pháp đơn giản hoá bên trong. . . Đơn giản hoá thành công. . . Cực Sơn hô hấp pháp → hô hấp!"

Trần Phỉ hít sâu một hơi.

"Cực Sơn hô hấp pháp điểm kinh nghiệm +1."

"..."