TruyenSvip.Net

Tu Tiên: Cẩu Tại Dược Viên Làm Ruộng Cầu Trường Sinh

Tu Tiên: Cẩu Tại Dược Viên Làm Ruộng Cầu Trường Sinh

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Đang ra

Ngày cập nhật: 04:38:47 08/10/2022

Giới thiệu truyện "Tu Tiên: Cẩu Tại Dược Viên Làm Ruộng Cầu Trường Sinh"

Sư phụ nói: 20 năm, hành hiệp trượng nghĩa, là vì trướng ta Thanh Vân uy phong, là vì tụ ta Thanh Vân nhân tâm......

Không thể sẽ giúp lão nhân gia tìm dê , làm chút trảm yêu trừ ma chuyện đứng đắn!

Giang Nhất Ninh: Sư phụ, đệ tử lực bất tòng tâm, còn muốn nhanh đi hồi, xử lý dược viên......

Sư đệ nói: Đại sư huynh, xuống núi trảm yêu trừ ma !

Giang Nhất Ninh: Sư đệ, sư huynh phải xử lý dược viên......

Sư muội nói: Đại sư huynh, xuống núi chơi!

Giang Nhất Ninh: Sư muội, sư huynh phải xử lý dược viên......

Sư phụ nói: Ngươi chưởng ta phong tài chính, vi sư tiền thưởng ngươi phụ trách!

Giang Nhất Ninh: ......

Sư đệ nói: Đại sư huynh, tài nguyên tu luyện, sư phụ để ta tìm ngài!

Giang Nhất Ninh: ......

Sư muội nói: Đại sư huynh, không có linh thạch tiêu, sư phụ để ta tìm ngài!

Giang Nhất Ninh: ......