TruyenSvip.Net

Vạn Cổ Đệ Nhất Long

Vạn Cổ Đệ Nhất Long

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Trạng thái: Tạm dừng

Ngày cập nhật: 01:40:03 20/07/2022

Giới thiệu truyện "Vạn Cổ Đệ Nhất Long"

Thiên Giai Long Mạch? Phệ Thiên Võ Mạch? Dị Chủng Võ Mạch? . . . . . .

Ta hết thảy đều có!

Luyện Đan, Luyện Khí, Minh Văn, Trận Pháp, Phù Triện, Khôi Lỗi? . . . . . .

Ta hết thảy đều sẽ!

Chính là ta toàn năng.

Chính là ta vô địch.

Ta vì là Long Tộc, vạn cổ thần phục!