TruyenSvip.Net

Vạn Pháp Độc Tôn

Vạn Pháp Độc Tôn

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Hoàn thành

Ngày cập nhật: 15:23:56 20/07/2022

Giới thiệu truyện "Vạn Pháp Độc Tôn"

Đại Thiên thế giới trăm tàu tranh lưu, vạn tộc tranh phong, Vấn Đạo Giả chưởng thần thông, Vấn Tâm Giả thành Thần Ma.

Chưởng vạn pháp, diệt Thần Ma, đoạn thuật pháp, nát thần thông, đoạt Thiên Đạo! Đây là Lâm Thành, một cái được Vạn Pháp truyền thừa thiếu niên tại cái này Chư Thiên Vạn Giới tu luyện cố sự